Her er terminlista for 2022/23. Den inneholder mange aktiviteter i Bodø, med NM for junior og eldre junior som det absolutte høydepunktet, 12.–14. mai 2023. Ellers Havørna Cup/Regionalcup 1 i oktober, BBTK-loopen i desember, Bodømesterskapet i februar, samlerunder for 1. , 3. og 4. divisjon.

For arrangementene i Bodø spesielt ber vi dere om å noterer dere tidspunktene allerede nå, her må påregnes dugnad i form av rigging og nedrigging, kantinearbeid og dømming.  Skal klubben fungere, og gi tilbud til et så bredt spekter som mulig, så må alle bidra.

Alle medlemmer vil finne oppdatert trenings- og terminlisteinfo på SPOND etterhvert som alt blir 100% klart.

https://group.spond.com/NMESG

Dere finner ellers oppdaterte terminlister på www.bordtennis.no

Alt om seriespillet vil dere finne her.

Håper og tror at Bodø BTKs medlemmer slutter opp om arrangementer i klubbregi, men også deltar på stevner og samlinger utenbys, og denne sesongen er det to stevner i Tromsø her i nord. Bordtennisfamilien er liten og alle er avhengige av hverandre. Om dere ser feil eller mangler, gi beskjed.
Ta ellers forbehold om endringer i terminlista. Ta også litt forbehold om reisestøtte som er foreslått, og gis i utgangspunktet bare til NM’er og Norgescuper. Denne reguleres ut fra klubbøkonomien. Uansett så dekkes startkontingenter for våre spillere i alle konkurranser utenbys, som regel vil den ligge på 400–600 kr ut fra hvor mange klasser man deltar i. På en sesong utgjør dette ganske mange kroner for klubben. På stevner i Bodø må spillerne dekke sin startkontingent.

9.–11. september, Regionsamling, Bodø.
Regionsamling med Gundars Rusis, spiller- og klubbutvikler kadetter (gutter og jenter) i Norges Bordtennisforbund.
Samlinga er åpen for alle våre yngre spillere, som bør delta her, og seniorer oppfordres på det sterkeste å stille som sparring. En liten egenandel må påregnes for de yngre.
Se invitasjonen til samlingen her.
Rapport fra samlinga her.

17.–18. september, samlerunde 3. divisjon avd. G, Tromsø.
Første samlerunde. Bodø stiller med tre lag.
Bodø 1: Markus Einar, Henrik Johan, Vegard, Ulrik, Sondre og Gaute. Lagleder: Kristoffer.
Bodø 2: Roger, Thomas, Yngve, Ketil, Jim, Tore og Dina.
Bodø 3: Bjørn Idar, Sven Martin, Dag Sture og Sigbjørn.

Klubben dekker påmeldingsavgift, spillerne må dekke reise og opphold selv.
Evt. ekstra trenere får dekket reise og opphold.
Resultater og tabeller her.

24.–25. september, samlerunde 1. divisjon, Fornebu.
Første samlerunde. Bodøs lag spiller 3 kamper.
Laguttak gjøres av lagleder Andreas W.
Resultater og tabeller her.

24.–25. september, samlerunde 4. divisjon, Bodø
Første samlerunde i Bodø. Bodø stiller med to lag.
Bodø 5: Markus Einar, Henrik Johan.
Bodø 6: Ulrik, Sondre, Gaute
.
Klubben dekker påmeldingsavgift.
Resultater og tabeller her.

1.–2. oktober, Trondheim Open.
Dette er ei flott turnering hvor spillere på alle nivåer kan og bør delta. Vi lager dette som en klubbtur.
Klubben dekker her i utgangspunktet startkontingenten for hver deltaker, normalt sett ca. 400-500 kr.
Alt om Trondheim Open finner dere her.

8.–9. oktober, Skellefteträffen, Skellefteå.
Dette er ei flott turnering hvor spillere på alle nivåer kan og bør delta. Vi lager dette som en klubbtur.
Klubben dekker her i utgangspunktet startkontingenten for hver deltaker.
Invitasjonen finner dere her.

15.–16. oktober, Stiga Norgescup 1, Bergen.
Trenerne gjør uttak av spillere her. Startkontingenter dekkes, og reisestøtte pr. spiller kr 1.500,-.
Invitasjonen finner dere her.

22.–23. oktober, Havørna Cup, Bodø, Bankgatahallen, storhallen.
Her bør/skal alle Bodø BTKs aktive spillere delta. Foresatte til våre spillere under 18 år vil måtte stille på dugnad som innbefatter rigging, nedrigging, kantine m.m. Sett av denne helga alle sammen!
Kostnad for hver enkelt er startkontingent, ca. 400-500 kr.
Resultater Havørna Cup 2022.

4.–5. november, Barnas Idrettsdag, Bodø.
Vi i Bodø BTK skal ha plass i Nordlandshallen, lørdag og søndag denne helga i begynnelsen av november. Foresatte til våre yngre spillere må være med på rigging og nedringning, bæring av bord til og fra ventilasjonsrommet i hallen. Våre konkurransespillere, voksne og yngre må stille som instruktører. Det settes opp dugnadsliste. Sett av denne helga.
Info om Barnas Idrettsdag 2022 finner dere her.

12.–13. november, Stiga Norgescup 2, Lørenskog.
Trenerne gjør uttak av spillere her. Startkontingenter dekkes, og reisestøtte pr. spiller kr 1.500,-.
Resultater finner dere her.

19. november, samlerunde 1. divisjon, Bodø.
Andre samlerunde. Bodø spiller 2 kamper.
Faste borddommere, tilgjengelige forbunds- og regiondommere må stille.
Laguttak gjøres av lagleder Andreas W.
Resultater og tabeller her.

19.–20. november, samlerunde 4. divisjon, Trondheim.
Samlerunde i Trondheim. Bodø stiller med to lag.
Bodø 5: Markus Einar, Henrik Johan.
Bodø 6: Ulrik, Sondre, Gaute
.
Trener for lagene er Kristoffer.
Klubben dekker påmeldingsavgift.
Resultater og tabeller her.

26.–27. november, Mørketidscupen, Tromsø.
Dette er ei flott turnering hvor spillere på alle nivåer kan og bør delta. Vi lager dette som en klubbtur.
Klubben dekker her i utgangspunktet bare startkontingenten for hver deltaker.
Resultater fra Mørketidscupen finner dere her.

26.–27. november, Østcom Cup, Charlottenberg (Sverige).
Dette er ei flott turnering, arrangert av Kongsvinger-klubben Kobra,
arrangert i Charlottenberg, rett over svenskegrensa, for spillere på alle nivåer.
Klubben dekker her i utgangspunktet bare startkontingenten for hver deltaker.
Resultater finner dere her.

11. desember, internkamper 3. divisjon avd. G, Bodø.
Andre samlerunde. Bodø stiller med tre lag.
Bodø 1: Markus Einar, Henrik Johan, Vegard, Ulrik. Lagleder: Kristoffer.
Bodø 2: Roger, Dina
, Yngve, Ketil, Jim, Alexander, Thomas og Tore.
Bodø 3: Bjørn Idar, Sven Martin, Dag Sture og Sigbjørn.

Resultater og tabeller her.

17.–18. desember, BBTK-loopen, Bodø, Bankgatahallen, 2. etasje. AVLYST
Lita førjulsturnering. Her bør/skal alle Bodø BTKs aktive spillere delta. Foresatte til våre spillere under 18 år vil måtte stille på dugnad som innbefatter rigging, nedrigging, kantine m.m. Sett av denne helga alle sammen!
Kostnad for hver enkelt er startkontingent, ca. 400-500 kr.

14.–15. januar, Stiga Norgescup 3, Bergen.
Trenerne gjør uttak av spillere her. Startkontingenter dekkes, og reisestøtte pr. spiller kr 1.500,-.
Resultater finner dere her.

27.–29. januar, samlerunde 1. divisjon, Trondheim.
Tredje samlerunde. Bodøs lag spiller 5 kamper, fredag, lørdag og søndag.
Laguttak gjøres av lagleder Andreas W.
Resultater og tabeller her.

11.–12. februar, Bodømesterskapet 2023, Bankgatahallen, storhallen.
Her bør/skal alle Bodø BTKs aktive spillere delta. Foresatte til våre spillere under 18 år vil måtte stille på dugnad som innbefatter rigging, nedrigging, kantine m.m. Sett av denne helga alle sammen!
Kostnad for hver enkelt er startkontingent, ca. 400-500 kr.
Alt om Bodømesterskapet 2023 finner dere her.

11.–12. mars, samlerunde 1. divisjon, Trondheim.
Fjerde samlerunde. Bodø spiller 4 kamper. Laguttak gjøres av lagleder Andreas W.
Resultater og tabeller her.

18.–19. mars, samlerunde 3. divisjon avd. G, Bodø.
Andre samlerunde. Bodø stiller med tre lag.
Bodø 1: Markus Einar, Henrik Johan, Vegard, Ulrik. Lagleder: Kristoffer.
Bodø 2: Roger, Dina
, Yngve, Ketil, Jim, Alexander, Thomas og Tore.
Bodø 3: Bjørn Idar, Sven Martin, Dag Sture og Sigbjørn.

Klubben dekker påmeldingsavgift.
Resultater og tabeller her.

25.–26. mars, NM for senior, Fornebu.
Uttak av spillere her. Startkontingenter dekkes, og reisestøtte pr. spiller kr 1.500,-.
Resultater her.

15.–16. april, NNM, Tromsø.
Viktig turnering hvor spillere på alle nivåer kan og bør delta. Vi lager dette som en klubbtur.
Klubben dekker her i utgangspunktet startkontingenten for hver deltaker, normalt sett ca. 400-500 kr.
Resultater her.

22.–23. april, NM for veteraner, Stord.
Åpent for alle våre veteranspillere. Startkontingenter dekkes, og reisestøtte pr. spiller kr 1.000,-.

12.–14. mai, NM for junior og eldre junior, Bodø, dugnad for alle.
Sesongens begivenhet i Bodø. Uttak av spillere til lagkamp og spill for alle mellom 12 og 23 år i klubben. Seniorspillere og foresatte til våre spillere under 18 år vil måtte stille på dugnad som innbefatter bl.a. dømming, rigging, nedrigging, kantine m.m.
Sett av denne helga alle sammen, inkludert fredag 12. mai, husk og søk om fri fra skole i god tid.
Kostnad for hver enkelt er startkontingent, ca. 400-500 kr.
Les alt om NM – og resultater her.

2.–4. juni, NM for yngre, Oslo
Uttak av spillere. Sesongens viktigste stevne for våre yngste spillere. Her er målet og stille et par slagkraftige lag. Startkontingenter dekkes, og reisestøtte pr. spiller kr 1.500,-.

25. juni–1. juli, EM for veteraner, Sandefjord.
Her bør vi stille med lag!!! Startkontingenter dekkes, og reisestøtte pr. spiller kr 1.000,-.

I tillegg til denne innholdsrike menyen må man ta høyde for treningssamlinger og andre arrangementer med jevne mellomrom.