Bodø Bordtennisklubbs visjon og formål er beskrevet i lovnormen (vedtektene), og den sier bl.a.:

Bodø Bordtennisklubbs formål er å drive og fremme bordtennisidretten i Bodø by og omegn, organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Bodø Bordtennisklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
Bodø Bordtennisklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Norges Bordtennisforbund og Nordland Idrettskrets, og tilsluttet Bodø Idrettsråd.

Organisering:
Klubben er en frivillig organisasjon som drives av et medlemsvalgt klubbstyre på fem medlemmer (leder, nestleder og tre medlemmer).  
Klubbstyret skal utnevne personer til følgende oppgaver:
Kasserer, barneidrettsansvarlig, ansvarlig for politiattester, sportslig ansvarlig.

Bodø BTK har de siste årene hatt nedfeldt følgende visjon og formål: 
Bodø BTK skal være Nord-Norges ledende bordtennisklubb, målt i medlemstall, bredde, aktivitet og sportslige resultater.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. I Bodø BTK skal alle trives!

På årsmøtet 2020, ble det vedtatt noen kort- og langsiktige mål for Bodø BTK:

Hovedmål (kortsiktige):
Sportslige:
Skal hver sesong ha utøvere med avansements- og premiesjanser  i alle offisielle NM-klasser. 
Skal ha minst ett lag i allnorsk serie (herre- eller damelag) hver sesong.
Ha trenings- og konkurransetilbud for utøvere i alle aldre og nivåer.

Delmål / virkemidler for å nå hovedmålene:
Ha treningsgrupper for alle aldersgrupper hver sesong:
Elite – konkurransespillere.
Ungdommer 13+.
Bordtennisskole opp t.o.m. 12 år.
Voksne.
Paratilbud.
Åpent hus – inkluderingstiltak.
Få utdannet én ny trener annen hver sesong. 
Arrangere nasjonalt stevne, NM eller Norgescup annen hver sesong.
Bedriftstilbud – bl.a. for å skaffe mer inntekter.

Langsiktige mål 2–5 år:
Få dobbelt så stor hallkapasitet (10-12 permanente bord).
Tilknyttet profesjonell trener på deltidsstilling.
Stabilt medlemstall på over 100.