Nye medlemmer i Bodø Bordtennisklubb ønskes hjertelig velkommen.
Vi har flere grupper i klubben tilpasset ulike nivåer. P.g.a. av at vi har maksimalt plass til fem bord i treningshallen vår i 2. etasje i Bankgata Flerbrukshall kan hvert parti bestå av inntil 10 spillere, men kan i ytterste nødsfall tøye oss til 12 utøvere. Ellers nå mens koronapandemien er i sving må vi holde 1-metersregelen, så da har vi maks 8 utøvere på voksenpartiene og 10 på treninger med de t.o.m. 19 år. Double er ikke tillatt for voksne.

Vi har parti for yngre rekrutter (t.o.m. 12 år), ungdommer (13-18 år) og voksne (18+) som går fortløpende, og tar inn nye så lenge vi har plasser ledig. I tillegg har vi åpent hus fredager hvor man  møtes på tvers av gruppene og trener og spiller litt kamper. Vi har også et gratistilbud hver tirsdag kl. 20.00–22.00 for ikke-medlemmer som ønsker å spille litt.
Se her for alle treningstidene.

Hva koster det å spille bordtennis i Bodø BTK?
Klubbmedlemskap kr 200,- (aktive og støttemedlemmer).
Treningsavgift full sesong kr 1.950,-.
Familiemoderasjon eller halv sesong kr 1.000,-.
Om ønskelig kan man få delt inn betalingen av treningsavgiften i to, et forfall på høsten og ett på våren.

Skal man delta på turneringer i Norge må man innløse en lisens hos Norges Bordtennisforbund, den er på kr 400,- for yngre, kr 450,- for junior- og kr 500,- for seniorspillere. Barn under 12 år trenger ikke å betale lisens. Lisensen inneholder i tillegg en forsikringsordning. For dem som bare skal delta i ei appropiert turnering i sesongen er det mulig å innløse en éngangslisens. Les mer om lisensen her.
Klubben melder hver enkelt inn til NBTF og lisensen må være betalt før man spiller sin første turnering for sesongen.

Send inn skjemaet og bli medlem i Bodø BTK: