Her er terminlista for 2023/24. Den inneholder mange aktiviteter i Bodø, som Havørna Cup/Regionalcup 1 i oktober, Bodømesterskapet i februar, NNM i april og samlerunder i seriespillet i flere divisjoner.

For arrangementene i Bodø spesielt ber vi dere om å noterer dere tidspunktene allerede nå, her må påregnes dugnad i form av rigging og nedrigging, kantinearbeid og dømming.  Skal klubben fungere, og gi tilbud til et så bredt spekter som mulig, så må alle bidra.

Alle medlemmer vil finne oppdatert trenings- og terminlisteinfo på SPOND etterhvert som alt blir 100% klart.

https://group.spond.com/NMESG

Dere finner ellers oppdaterte terminlister på www.bordtennis.no

Alt om seriespillet vil dere finne her.

Håper og tror at Bodø BTKs medlemmer slutter opp om arrangementer i klubbregi, men også deltar på stevner og samlinger utenbys, bordtennisfamilien er liten og alle er avhengige av hverandre. Om dere ser feil eller mangler, gi beskjed.
Ta ellers forbehold om endringer i terminlista. Ta også litt forbehold om reisestøtte som er foreslått, og gis i utgangspunktet bare til NM’er og Norgescuper. Denne reguleres ut fra klubbøkonomien. Uansett så dekkes startkontingenter for våre spillere i alle konkurranser utenbys, som regel vil den ligge på 400–600 kr ut fra hvor mange klasser man deltar i. På en sesong utgjør dette ganske mange kroner for klubben. På stevner i Bodø må spillerne dekke sin startkontingent.

Her er terminlista for 2023/24 i PDF-format.

I tillegg til denne innholdsrike menyen må man ta høyde for treningssamlinger og andre arrangementer med jevne mellomrom.