Bodø Bordtennisklubb har gleden av å invitere til Bodømesterskapet 2023, Bankgata Flerbrukshalls storhall i Bodø, 11.–12. februar 2023.

Program

Lørdag 11. februar 2023:
Kl. 08.00 Hallen åpner

Kl. 09.00 Herrer Elite (160,-)
Kl. 09.00 Herrer E (160,-) t.o.m. 1399 poeng.
Kl. 09.00 Gutter/jenter 11 (100,-)

Kl. 12.00 Gutter 15 (100,-)
Kl. 12.00 Veteran 50 (160,-)
Kl. 12.00 U50 (160,-) – for alle under 50 år.
Kl. 12.00 Nybegynner 15 (100,-) – ikke lisensklasse.
Kl. 12.00 Gamle helter (160,-) – for seniorspillere som ikke har spilt stevne på minst 5 år – ikke lisenspliktig.

Kl. 15.00 Herrer double (160,- pr. par)
Kl. 15.00 Gutter 15 double (120,-)
Kl. 15.00 Sjåførklasse (100,-) – for foresatte og andre sjåfører – ikke lisenspliktig.

Søndag 12. februar 2023:
Kl. 08.00 Hallen åpner

Kl. 09.00 Lagkonkurranse, Corbillon Cup, 2-mannslag (kr 200,- pr. lag)
Kl. 09.00 Rekrutt 13 (100,-)

Kl. 12.00 Rankingklasser (160,-). Her deles inn i klasser på inntil ca. 8 spillere pr. klasse basert på rankingpoeng pr. 01.02.23.
Vi lager også klasser for de yngste, slik at alle kan delta her.

Kl. 16.00 Stevneslutt

Tidsskjemaet kan bli endret. Avhengig av antall påmeldinger.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.
Startkontingenter i parentes.
NBTF har innført noe som heter «Stevne-Tiern», som gjør at vi må øke prisen pr. klasse med kr 10,- Les mer her.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2011. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill om ikke annet er spesifisert.

Begrensing: Én spiller kan maksimalt delta i én klasse pr. starttidspunkt. Jenter kan delta i gutteklassene.
Trekning i lagkonkurransen skjer dagen før klassestart. For øvrige klasser skjer trekning 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I evt. B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen, og har fylt ut gult dommerkort.
Påmeldingsfrist 1. februar 2023  pr. e-post til: Espen Wiik.

Hver enkelt klubb må sende inn vedlagte påmeldingsskjema.

Startkontingenten skal betales samlet klubbvis i h.h.t. beløp på innsendt påmeldingsskjema.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660. Faktura sendes. Siste frist for betaling er 10. februar 2023.

Praktisk informasjon:

Kantine:
Vi vil ha kafé i hallen. Mulighet å betale med kort eller VIPPS.

Overnatting:
Anbefalt hotell er Quality Hotel Ramsalt.

Velkommen til Bodømesterskapet 2023!