Bodø Bordtennisklubb har gleden av å invitere til Havørna Cup, Bankgata Flerbrukshalls storhall i Bodø, 22.–23. oktober 2022.

Program

Lørdag 22. oktober:
Kl. 08.00 Hallen åpner
Kl. 09.00 Lagkonkurranse, Corbillion Cup, 2-mannslag (kr 200,-)
Kl. 14.00 Gutter 15 (100,-)
Kl. 14.00 Herrer B (160,-)
Kl. 14.00 Nybegynner 15 (100,-) – ikke lisenspliktig.

Søndag 23. oktober:
Kl. 08.00 Hallen åpner
Kl. 09.00 Herrer A (160,-)
Kl. 09.00 Herrer E (160,-)
Kl. 09.00 Gutter 13 (100,-)
Kl. 11.00 Gamle helter (160,-) – for seniorspillere som ikke har spilt stevne på minst 5 år – ikke lisenspliktig.
Kl. 11.00 Damer A (160,-)
Kl. 12.00 Herrer junior (130,-)
Kl. 12.00 Veteran 35 (160,-)
Kl. 12.00 Nybegynner 13 (100,-) – ikke lisenspliktig.
Kl. 12.00 U35 (kr 160,-) (spesialklasse t.o.m. 34 år).
Kl. 16.00 Stevneslutt

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret. Avhengig av antall påmeldinger.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.
Startkontingenter i parentes.
NBTF har innført noe som heter «Stevne-Tiern», som gjør at vi må øke prisen pr. klasse med kr 10,- Les mer her.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2011. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert.

Begrensing: Én spiller kan maksimalt delta i én klasse pr. starttidspunkt. Jenter kan delta i gutteklassene.
Trekning i lagkonkurransen skjer to dager før klassestart. For øvrige klasser skjer trekning 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I evt. B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen, og har fylt ut gult dommerkort.
Påmeldingsfrist 15. oktober 2022  pr. e-post til: Espen Wiik.

Hver enkelt klubb må sende inn vedlagte påmeldingsskjema.

Startkontingenten skal betales samlet klubbvis i h.h.t. beløp på innsendt påmeldingsskjema.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660. Faktura sendes. Siste frist for betaling er 21. oktober 2022.

Praktisk informasjon:

Kantine:
Vi vil ha kafé. Mulighet å betale med kort eller VIPPS.

Overnatting:
Her vil vi komme med anbefaleringer så snart som mulig.

Velkommen til Havørna Cup 2022!