Bodø Bordtennisklubb ønsker velkommen til Bodømesterskapet 2022 – som i år – p.g.a. den vedvarende pandemien blir regulert og amputert i forhold til tidligere. Det blir en bykamp mellom Bodø og Tromsø lørdag 12. februar og ranking singleklasser søndag 13. februar. Det konkurreres i Bankgata Flerbrukshall, 2. etasje. Resultatene kommer inn i NBTFs rankingssystem.

De aller fleste deltakerne fra Bodø og Tromsø.

Resultater fra Bodømesterskapet 2022:

Lørdag 12. februar:
Kl. 09.00 Hallen åpner
Kl. 10.00 Lagkamp 1 
Kl. 12.30 Lagkamp 2
Kl. 15.00 Lagkamp 3
Slutt ca. kl. 17.00 med pokal til vinnerlaget.

Lag som deltar: Tromsø, Bodø 1 og Bodø 2. Det trekkes rekkefølgen på kampene en halvtime før start lørdag.
Laget som ikke spiller kamp, må dømme, dette for å unngå at vi blir for mange i hallen.
Dette vil er et tilbud til våre 3. divisjonsaktuelle spillere fra F- og G-lagene, på konkurranse- og voksenpartiene. Blir det frafall herfra så vil vi kunne sette inn spillere fra elitepartiet også. Tromsø stiller med spillere fra sitt 3. div. Lag. Vi skal stille med to lag på 6 spillere på hvert sitt lag, som skal møte Tromsøs lag hver sin gang. De tre «oppe»på hvert lag møtes og de tre «nede» møtes.

Lagenes to best rankede spillere må spille oppe og de to svakest rankede spiller nede. Tredje og fjerderankede lagene velge å plassere oppe eller nede.
De under 20 år spiller doubler. Får vi lov på tidspunktet spilles det også doubler for de over 20 år.

Søndag 13. februar:
Kl. 09.00 Hallen åpner
Kl. 10.00 Rankingklasser (kr 200,- pr. spiller)
Slutt ca. kl. 15.00 med premieutdeling.

Det blir maksimalt 24 deltakere, hvorav seks fra Tromsø og 18 ledige plasser til Bodø-spillere.
Det deles i klasser á 8 spillere, basert på ranking, hvor alle møter alle i hver klasse. Blir det evt. forfall i ovenstående klasse vil spillere kunne tilbys plass i klassen over.

Reglement
Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Det spilles best av 5 sett til 11 i alle  kamper.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2010.
NIFs dopingbestemmelser gjelder. 

Overdommer. Ane Handegård tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga Perform hvite*** 40+.

Innmelding: Forfall av spillere/lag meldes inn så tidlig som mulig, helst dagen før, så man evt. kan tilby plassen til andre.
Trekning skjer senest dagen før stevnet starter.

Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking pr. 01.02.22. Hvert påmeldte lags gjennomsnittlige rankingpoengsum danner grunnlaget.

Dømming: Spillere som ikke er i aksjon må ta dømme både i pulje-/lagkamp- og i sluttspill etter man er utslått.

Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. 

Publikum: Publikum tillates ikke i hallen, kun spillere og sekretariat.
Servering: Det blir kaffe og enkel servering under arrangementet til spillerne.
Vi tar i mot betaling både i kortterminal og på Vipps. 

Koronaregler: Det oppfordres til å holde minst en meters avstand, håndsprit er tilgjengelig i hallen og ellers vises til myndighetenes regler for arrangementer på konkurransetidspunktet.

Påmeldingsfrist 4. februar 2022. Påmelding kan sendes pr. e-post til: Espen Wiik. Bodø BTK-spillere bør melde seg på via Spond-appen på arrangementet som ligger der.

Velkommen til Bodømesterskapet 2022!