cropped-ThonHotelNordlysCup_2f-2.jpg

Bankgata Flerbrukshall, Bodø, 26.-27. september 2015/September 26th-27th 2015.

Bodø Bordtennisklubb i samarbeid med Thon Hotel Nordlys, har gleden av å invitere til Thon Hotel Nordlys Cup for sesongen 2015/16.  Dette er det første stevnet i Nordkalotten Grand Prix. En sammenlagtserie av stevner i Skellefteå, Bodø og Oulu (Finland). Stevnet arrangeres i den splitter nye Bankgata Flerbrukshall.

IMG_6236Bodø Bordtennisklubb in companion with Thon Hotel Nordlys are pleased to invite you all to the international table tennis tournament Thon Hotel Nordlys Cup 2015/16. This is the 1 st of the Tournaments in Nordkalotten Grand Prix.

Program/Programme

Lørdag 26. september/Saturday September 26th:
08.00 Hallen åpner/Doors open
08.45 Det ønskes velkommen/We wish you welcome

Bolk 1/Block 1:
09.00 Herrer Double/Mens Double (NOK 80 p.pers.)
09.00 Gutter 15 Double/Boys 15 Double (NOK 65,- p.pers.)
09.00 Gutter/Jenter 11/F11/Boys/Girls 11 (NOK 100,-)
09.30 Rekrutt 15/Beginners 15 (NOK 100,-) EXTRA CLASS!!

Bolk 2/Block 2:
11.00 Herrer Elite/H Elit/Mens Elite NGP (NOK 140,-)

11.00 Jenter 13/F13/Girls 13 (NOK 100,-)
11.00 Gutter 13/P13/Boys 13 (NOK 100,-)
11.00 Veteran 35/H35/Mens Veterans 35 (NOK 140,-)
11.00 Funkis Åpen/Disabled Open (NOK 140,-)
11.00 Sjåførklasse/Drive-in Class (NOK 110,-)

Bolk 3/Block 3:
15.00 Herrer Junior/HJ17/Mens Junior 17 NGP (NOK 110,-)

15.00 Damer Junior/DJ17/Ladies Junior 17 NGP (NOK 110,-)
15.00 Veteran 50/H50/Mens Veterans 50 NGP (NOK 140,-)
15.00 Herrer C/H3B/Mens 3B (NOK 140,-)

19.30 Bankett/Banquet

Søndag 27. september/Sunday September 27th:
08.00 Hallen åpnes/Doors Open

Bolk 1/Block 1:
09.00 Herrer B/H3/Mens 3 NGP (NOK 140,-)

09.00 Gutter 15/P15/Boys 15 NGP (NOK 100,-)
09.00 Jenter 15/F15/Girls 15 NGP (NOK 100,-)

Bolk 2/Block 2:
12.30 Gutter 12/P12/Boys 12 NGP (NOK 100,-)
12.30 Jenter 12/F12/Girls 12 NGP (NOK 100,-)

12.30 Damer B/D3/Laides 3 NGP (NOK 140,-)
12.30 Herrer A/H1/Mens 1 (NOK 140,-)
12.30 Herrer D/H4/Mens 4 (NOK 140,-)

Startkontingenter i parentes. Starting fees shown in brackets.
I sommer ble det avgjort at NBTF innfører noe som heter «Stevne-Tiern», som gjør at vi må øke prisen pr. klasse med kr 10,-Les mer her.
Programmet kan bli endret. There might be changes in the programme.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.
General rules, seeding, draw, registration etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2003. NIFs dopingbestemmelser gjelder.
The rules of NBTF are followed. 

Overdommer/Main Referee: Rolf Olsen, tlf. 476 73 870.
Turneringsleder/Tournament Manager: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Best of 5 sets played to 11 in each set.

Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert. Hvite plast*** baller.
Played on Blue Stiga Expert tables. White Plastic*** balls.

Én spiller kan maksimalt delta i én klasse + dobule pr. bolk.
One player can only play in one class + double per block.

Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert. Vi tar et ørlite forbehold om at om det blir stor påmelding i noen klasser så kan det bli cupspill. Doubleklassene går trolig som cupspill. I klasser med mange påmeldte kan også deltakerbegrensing foretas.

I klasser med færre enn seks deltakere kan klassen avvikles med bare puljespill – uten sluttspill. I gutte-, jente- og juniorklassene kan det bli aktuelt å dele inn i A- og B-klasser. Klasser med færre enn fire deltakere kan bli strøket. Jenter kan spille i gutteklassene.

Pools are played if not otherwise specified. If many participants in a class, there might be limitation. If fewer than 6 participants only pools will be played. If fewer than 4 players signed up for a class it might not be arranged. It’s open for girls to play in the men/boys classes. 

Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Head coach for each club must give the tournament administration feedback about absent players at least 45 minutes before each class starts.

Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Seeding are done judged on NBTF’s standings on the time of the draw.

Trekning skjer 20 minutter før klassens start.
Drawing of pools are done 20 minutes before each class starts.

Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen.
In the pools stages the players are doing refereeing. Players eliminated from competition may be announced to do refereeing for play-off matches.

Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen.
Prizes according to NBTFs rules.

Påmeldingsfrist 12. september 2015. Påmelding gjøres på skjema under. Bare ett skjema pr. klubb, sendes pr. e-post til: Espen Wiik.
Startkontingenten skal betales samlet klubbvis i h.h.t. beløp på innsendt påmeldingsskjema. Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660. Faktura sendes. Siste frist for betaling er 19. september 2015. 

Registration deadline September 12th 2015. Please use a registration form below. Just one form per club. Send it per e-mail to: Espen Wiik.
Eor the foreign participants the starting fee (shown in the form) must be payed per bank. Invoice with SWIFT/IBAN-information will be sent.

Påmeldingsskjema/Registration Form (Excel).

Praktisk informasjon/Practical information:

Det vil bli salg av mat og drikke inne i selve hallen.
Warm and cold food, coffee, tea and softdrinks will be sold in the playing hall.

Overnatting/Accomodations:

Vår samarbeidspartner Thon Hotel Nordlys har følgende tilbud å komme med./Our companion Thon Hotel Nordlys has these offers:

Kr 795,- pr. natt for enkeltrom./Singleroom NOK 795 per night. 
Kr 795 ,- pr. natt for 2 personer i dobbeltrom./Double room 2 persons NOK 795 per night.
Kr 995,- pr. natt  for 3 personer i trippelrom./Treble room 3 persons NOK 995 per night.
Kr 1.195,- pr. natt for 4 personer i 4-mannsrom./Four-man room 4 persons NOK 1195 per night.
Inkludert frokost./Breakfast included.
Referanse/Reference: “Bodø Bordtennisklubb/Thon Hotel Nordlys Cup”.

Vi vil gjerne at lag ledere som skal bestille flere rom tar kontakt på e-post til/Booking to: nordlys.booking@thonhotels.no

Det planlegges felles pizzakveld for alle spillere og ledere lørdag kveld fra kl. 19.30. Sted vil bli klart senere.
There will also be arranged a banquet for all participants, coaches and parents etc. on Saturday evening at 19.30.

Velkommen til Thon Hotel Nordlys Cup 2015/16!
Welcome to Thon Hotel Nordlys Cup 2015/16!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *