cropped-ThonHotelNordlysCup_2f-2.jpg

Bankgata Flerbrukshall, Bodø, 26.-27. september 2015/September 26th-27th 2015.
Bodø Bordtennisklubb i samarbeid med Thon Hotel Nordlys, har gleden av å ønske velkommen til Thon Hotel Nordlys Cup for sesongen 2015/16.  Dette er det første stevnet i Nordkalotten Grand Prix. En sammenlagtserie av stevner i Skellefteå, Bodø og Oulu (Finland).

76 spillere er påmeldt i de offisielle klassene, i tillegg kommer de som melder seg på i sjårførklassen. Det skal spilles ca. 550 kamper på 20 bord i den nye Bankgata Flerbrukshall denne helgen. På grunn av lav påmelding må dessverre klassen Funkis Åpen strykes. Se påmeldinger og etterhvert resultater her. 

Bodø Bordtennisklubb in companion with Thon Hotel Nordlys are pleased to welcome you all to the international table tennis tournament Thon Hotel Nordlys Cup 2015/16. This is the 1 st of the Tournaments in Nordkalotten Grand Prix. App. 550 matches will be played by the 76 participants on 20 tables in the brand new Bankgata Flerbrukhall. Se all the registrations and results here.

 

Program/Schedule

Lørdag 26. september/Saturday September 26th:
08.00 Hallen åpner/Doors open
08.45 Det ønskes velkommen/We wish you welcome

Bolk 1/Block 1:
09.00 Herrer Double/Mens Double
09.00 Gutter 15 Double/Boys 15 Double
09.00 Gutter/Jenter 11/F11/Boys/Girls 11

Bolk 2/Block 2:
11.00 Herrer Elite/H Elit/Mens Elite NGP

11.00 Jenter 13/F13/Girls 13
11.00 Gutter 13/P13/Boys 13
11.00 Veteran 35/H35/Mens Veterans 35
11.00 Sjåførklasse/Drive-in Class
13.00 Rekrutt 15/Beginners 15 (NOK 100,-)

Bolk 3/Block 3:
14.40 Herrer Junior/HJ17/Mens Junior 17 NGP

14.40 Damer Junior/DJ17/Ladies Junior 17 NGP
14.40 Herrer C/H3B/Mens 3B
15.00 Veteran 50/H50/Mens Veterans 50 NGP
19.30 Bankett/Banquet

Søndag 27. september/Sunday September 27th:
08.00 Hallen åpnes/Doors Open

Bolk 1/Block 1:
09.00 Herrer B/H3/Mens 3 NGP

09.00 Gutter 15/P15/Boys 15 NGP
09.00 Jenter 15/F15/Girls 15 NGP

Bolk 2/Block 2:
12.30 Gutter 12/P12/Boys 12 NGP
12.30 Jenter 12/F12/Girls 12 NGP

12.30 Damer B/D3/Laides 3 NGP
12.30 Herrer A/H1/Mens 1
12.30 Herrer D/H4/Mens 4

Programmet kan bli endret. There might be changes in the programme.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.
General rules, seeding, draw, registration etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2003. NIFs dopingbestemmelser gjelder.
The rules of NBTF are followed. 

Overdommer/Main RefereeRolf Olsen, tlf. 476 73 870.
Turneringsleder/Tournament ManagerEspen Wiik, tlf. 944 98 092

Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Best of 5 sets played to 11 in each set.

Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert. Hvite Xushaofa *** 40+ plastballer vil benyttes.
Played on Blue Stiga Expert tables. White Xushaofa 40+ Plastic*** balls.

Én spiller kan maksimalt delta i én klasse + dobule pr. bolk.
One player can only play in one class + double per block.

Spillere må melde seg ved registreringsbord ved ankomst hall. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Players must be registered when arriving at the hall. Head coach for each club must give the tournament administration feedback about absent players at least 45 minutes before each class starts.

Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Seeding are done judged on NBTF’s standings on the time of the draw.

Trekning skjer 20 minutter før klassens start.
Drawing of pools are done 20 minutes before each class starts.

Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen.
In the pools stages the players are doing refereeing. Players eliminated from competition may be announced to do refereeing for play-off matches.

Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen.
Prizes according to NBTFs rules.

Startkontingenter for stevnet må være betalt før stevnestart. Faktura sendes samlet til hver enkelt klubb, mens for Bodø BTKs spillere sendes det individuelt. 
Invoice with SWIFT/IBAN-information will be sent, and must be paid before the comptition starts.

Påmeldingsskjema/Registration Form (Excel).

Praktisk informasjon/Practical information:

Det vil bli salg av mat og drikke i hallen.
Warm and cold food, coffee, tea and softdrinks will be sold in the playing hall.

Det planlegges felles pizzakveld for alle spillere og ledere lørdag kveld fra kl. 19.30. Sted vil bli klart senere.
There will also be arranged a banquet for all participants, coaches and parents etc. on Saturday evening at 19.30.

Overnatting/Accomodations, for dem som ikke ha ordnet dette allerede.

Vår samarbeidspartner Thon Hotel Nordlys har følgende tilbud å komme med./Our companion Thon Hotel Nordlys has these offers:

Kr 795,- pr. natt for enkeltrom./Singleroom NOK 795 per night. 
Kr 795 ,- pr. natt for 2 personer i dobbeltrom./Double room 2 persons NOK 795 per night.
Kr 995,- pr. natt  for 3 personer i trippelrom./Treble room 3 persons NOK 995 per night.
Kr 1.195,- pr. natt for 4 personer i 4-mannsrom./Four-man room 4 persons NOK 1195 per night.
Inkludert frokost./Breakfast included.
Referanse/Reference: “Bodø Bordtennisklubb/Thon Hotel Nordlys Cup”.

Vi vil gjerne at lag ledere som skal bestille flere rom tar kontakt på e-post til/Booking to: nordlys.booking@thonhotels.no

Velkommen til Thon Hotel Nordlys Cup 2015/16!
Welcome to Thon Hotel Nordlys Cup 2015/16!