Her er terminlista for 2020/21. Den inneholder mange aktiviteter i Bodø, med Regionalcup 1 i oktober, Bodømesterskapet i februar, samlerunde for 1. divisjon og 3. divisjon. I og med koronasituasjonen så vil det trolig bli endringer, og forhåpentligvis får vi til noen treningssamlinger også etterhvert. Håper og tror at Bodø BTKs medlemmer slutter opp om arrangementer i klubbregi, men også deltar på stevner og samlinger utenbys. Bordtennisfamilien er liten og alle er avhengige av hverandre. Om dere ser feil eller mangler, gi beskjed.

For arrangementene i Bodø spesielt ber vi dere om å noterer dere tidspunktene allerede nå, her må påregnes dugnad i form av rigging og nedrigging, kantinearbeid og dømming.  Skal klubben fungere, og gi tilbud til et så bredt spekter som mulig, så må alle bidra.

Alle medlemmer vil finne oppdatert trenings- og terminlisteinfo på SPOND:

https://group.spond.com/NMESG

Dere finner ellers oppdaterte terminlister på www.bordtennis.no

Alt om seriespillet vil dere finne her.