Her er terminlista for 2019/20 med forklaringer. Den inneholder mange aktiviteter i Bodø, med NM for yngre i mars som høydepunktet, men også Regionalcup 1 i oktober, Bodømesterskapet i februar, samlerunde for 1. divisjon, Dameserien og 3. divisjon, treningssamlinger m.m. Håper og tror at Bodø BTKs medlemmer slutter opp om arrangementer i klubbregi, men også deltar på stevner og samlinger utenbys. Bordtennisfamilien er liten og alle er avhengige av hverandre. Om dere ser feil eller mangler, gi beskjed.

Den sier litt om hvem som skal/bør delta på de ulike aktivitetene, hvem som må påregne dugnad og økonomi rundt dette. Ber dere om å noterer dere tidspunktene allerede nå. Skal klubben fungere, og gi tilbud til et så bredt spekter som mulig, så må alle bidra.

Alle medlemmer vil finne oppdatert trenings- og terminlisteinfo på SPOND:

https://group.spond.com/NMESG

Dere finner ellers oppdaterte terminlister på www.bordtennis.no

Alt om seriespillet vil dere finne her.