Til klubber med påmeldte spillere til Stiga Norgescup 1 i Bodø:
Vi har fått inn gledelig mange påmeldte til stevnet – men – vi har dessverre vært for optimistiske i invitasjonen når det gjelder oppsett av lørdagens klasser. Vår intensjon var å gi alle deltakere et så godt kamptilbud som mulig.
Problemet ligger i at vi har delt lørdagen inn i tre bolker  –  dermed har mange spillere meldt seg på i 3 klasser, noe som ikke er tillatt i følge tilleggsbestemmelsene i NBTFs lover og regler for Stiga Norgescup (som beklageligvis ikke ble presisert i invitasjonen):
Under paragraf 2.2.1 Klassebegrensning, står: “Det er tillatt å delta i maksimalt 2 singelklasser pluss 1 doubleklasse per dag i SNC-stevner.”
 
I tillegg til det formelle med klassebegrensningen ser vi at det vil bli for mange kampkollisjoner dersom vi prøvde å gjennomføre lørdagen etter opprinnelig plan. Gjør også at noen innlagte klasser må gjøres om til cupspill lørdagen.
 
Vi har jobbet for å finne en best mulig løsning på dette i samarbeid med TD og beklager at vi har vært for optimistiske i innbydelsen.
Vi ber om at deltakende klubber som enda ikke har betalt startavgifter om å vente litt med dette. 
TD har bestemt følgende:
    • Som følge av tileggsbestemmelsen nevnt tidligere om klassebegrensing på to klasser pr. dag, må de som er påmeldt i tre singler på lørdagen stryke én singleklasse. Den enkelte klubb får muligheten til selv å stryke, frist til fredag 22. september – hvis ikke må arrangøren stryke de berørte utøvere fra én klasse. Arrangøren vil refundere startavgiftene tilbake til klubbene som allerede har betalt.
    • Fordi det er kun én påmeldt i FH stående og én i FH sittende for herrer blir klassene sammenslått til FH Åpen, én kamp spilles.
    • Klassene Herrer C, Herrer A, Veteran 35 og Gutter/jenter 12 lørdagen blir gjort om til Cup-klasser, p.g.a. deltakerantallet.
    • I klassene Herrer eldre junior, Herrer junior og Damer eldre junior er vi over deltakerbegrensingen, men såpass lite over at de påmeldte får stå i klassene. TD beslutter at det kun kjøres A-klasser her.
    • Det er kun to påmeldte i Jenter 11. Disse får tilbud om å flyttes over i Gutter 11 som går samtidig søndag, fint om vi får tilbakemelding på det.
Bordtennishilsen fra

Espen Wiik
Bodø Bordtennisklubb
– stevneleder SNC1