Bodø Bordtennisklubb og Trimpoeng ønsker velkommen til Bodømesterskapet – ei lagturnering i bordtennis – som arrangeres i Bankgata Flerbrukshall 25. og 26. februar 2017. Resultatene kommer inn i NBTFs rankingssystem, samt at det er fine pengepremier, så her er mye å spille om.

Klasser

Lag Senior.
Lag 15.
Lag Nybegynner (ikke rankingklasse).

Program

Lørdag 25. februar:
08.00 Hallen åpner

09.00-12.00 Lagkamper 1. runde
12.00-15.00 Lagkamper 2. runde
15.00-18.00 Lagkamper 3. runde

Søndag 26. februar:
08.00 Hallen åpner
09.00–12.00 Lagkamper 4. runde
12.00–14.30 Lagkamper, plasseringskamper, finaler
Ca. 14.30 Premieutdeling.


Programmet kan bli endret.

Reglement og konkurranseform

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2005.
NIFs dopingbestemmelser gjelder. 

Overdommer. Rolf Olsen, tlf. 476 73 870.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Konkurranseform:
Det spilles lagkonkurranse hvor 3 spillere brukes i hver lagkamp (ABC mot XYZ):
Kamp 1: Single A mot X
Kamp 2: Single B mot Y
Kamp 3: Double: CA eller CB mot ZX eller ZY
Kamp 4: Single: A eller B som ikke har spilt double mot Z
Kamp 5: Single: C mot X eller Y som ikke har spilt double.

I alle lagkamper spilles alle 5 kampene. Hver enkeltspiller er spiller da 2 kamper i hver enkelt lagkamp. Hver singlekamp teller i NBTFs rankingsystem.
Det spilles best av 5 sett til 11 i alle  enkeltkamper.

Avhengig av antall påmeldte lag spilles det enten cupspill med plasseringskamper til siste plass eller innledende puljekamper med påfølgende cup-spill.
Hvert påmeldt lag skal garantert få spilt 4 lagkamper.

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Xushaofa hvite*** 40+.

Innmelding: Lagleder for hvert lag melder inn sitt lag på eget skjema senest 30 minutter før hver runde starter.
Trekning skjer 15 minutter før hver runde starter.

Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking pr. 01.02.17. Hvert påmeldte lags gjennomsnittlige rankingpoengsum danner grunnlaget – merk har man meldt på 3, 4 eller 5 spillere i påmeldingsskjemaet er det gjennomsnittet av disse 3, 4 eller 5 spillerne som brukes gjennom turneringen. 
Dømming: Spillere som ikke er i aksjon dømmer kamper i «sin» lagkamp.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. Pengepremier i begge klasser, pengene til lagene vil utbetales til klubbene som spillerne representerer.
Det premieres også til beste enkeltspillere, basert på kampene i stevnet, inkludert doublekamper, disse premiene går direkte til spillerne.
Bl.a. beste gutte-, jente-, herre-, dame- og veteranspillere blir premiert. Hver enkelt spiller leverer inn sitt eget kampkort etter siste spilte kamp.

Servering: Det serveres mat og drikke kantine i hallen gjennom hele arrangementet.
mCASH-mobilapp kan benyttes til betaling. Lastes ned fra AppStore eller Google play.
Scan QR-koden under for å komme til Bodø BTK-butikken.

Påmeldingsavgifter:
Kr 600,- pr. lag i seniorklassen og kr 500,- pr. lag i 15-årsklassen.

 Påmeldingsfrist 11. februar 2017. Påmelding gjøres på skjema dette påmeldingsskjemaet (Excel). Bare ett skjema pr. klubb, sendes pr. e-post til: Espen Wiik.
Hvert lag kan melde på 5 spillere, men kun 3 spillere kan brukes i hver lagkamp. Merk at gjennomsnittlig rankingsum på hvert påmeldt lag danner grunnlaget for lagets seeding. Det tillates at man kan melde på spillere fra andre klubber på sitt lag. Jenter deltar på lik linje med gutter i denne konkurransen.
Startkontingenten skal betales samlet for alle lagene til hver klubb, faktura tilsendes og må være betalt før stevnestart.

Velkommen til Bodømesterskapet!