Bodø Bordtennisklubb har gleden av å invitere til Nordnorsk Mesterskap/Regionalcup 3 for sesongen 2015/16 i
Bankgata Flerbrukshall, Bodø, 16.–17. april 2016.

Program

Lørdag 16. april
Kl. 08.00 Hallen åpnes
Kl. 09.00 Herrer Junior (kr 110,-)
Kl. 09.00 Damer Junior (kr 110,-)
Kl. 09.00 Veteran 35 (kr 140,-)
Kl. 09.00 Rekrutt 15 (kr 100,-)

Kl. 12.00 Herrer A (kr 140,-)
Kl. 12.00 Damer A (kr 140,-)
Kl. 12.00 Herrer E (kr 140,-)
Kl. 12.00 Sjåførklasse (kr 100,-)

Kl. 15.00 Herrer double (kr 80,- pr. spiller)
Kl. 15.00 Gutter 15 double (kr 70,- pr. spiller)
Kl. 15.00 Gutter/jenter 11 (kr 100,-)

Kl. 19.00 Pizzakveld i Bankgata Flerbrukshall
Kl. 19.30 Årsmøte Region Nord i Bankgata Flerbrukshall


Søndag 17. april
Kl. 08.00 Hallen åpnes

Kl. 09.00 Herrer B (kr 140,-)
Kl. 09.00 Gutter 15 (kr 100,-)
Kl. 09.00 Jenter 15 (kr 100,-)

Kl. 12.00 Herrer C (kr 140,-)
Kl. 12.00 Herrer eldre junior (kr 130,-)
Kl. 12.00 Gutter 13 (kr 100,-)
Kl. 12.00 Jenter 13 (kr 100,-)

Kl. 16.00 Stevneslutt

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.
Startkontingenter i parentes.
NBTF har innført noe som heter «Stevne-Tiern», som gjør at vi må øke prisen pr. klasse med kr 10,- Les mer her.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2003. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Rolf Olsen, tlf. 476 73 870.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Xushaofa *** 40+.*** baller benyttes.

Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert. Vi tar et ørlite forbehold om at om det blir stor påmelding i noen klasser så kan det bli cupspill. Doubleklassene går trolig som cupspill. I klasser med mange påmeldte kan også deltakerbegrensing foretas. I klasser med færre enn seks deltakere kan klassen avvikles med bare puljespill – uten sluttspill. Klasser med færre enn fire deltakere kan bli strøket. Jenter kan spille i gutteklassene. Der tiden tillater det tar vi sikte på å gjennomføre B-sluttspill i klassene Rekrutt 15, Herrer E, Gutter/jenter 11, Gutter 15, Jenter 15, Gutter 13 og Jenter 13.
I B-sluttspillet må spillerne selv og foresatte belage seg på å dømme.

Begrensing: Én spiller kan maksimalt delta i én klasse pr. bolk.
Trekning skjer 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen.
Påmeldingsfrist 9. april 2016. Påmelding gjøres på skjema under. Bare ett skjema pr. klubb, sendes pr. e-post til: Espen Wiik.
Startkontingenten skal betales samlet klubbvis i h.h.t. beløp på innsendt påmeldingsskjema.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660. Faktura sendes. Siste frist for betaling er 12. april 2016. 

Bruk dette påmeldingsskjemaet (Excel).

Praktisk informasjon:

Kantine:
Det vil bli salg av mat og drikke fra kantine i hallen.

Overnatting:
Vår samarbeidspartner Thon Hotel Nordlys har følgende tilbud å komme med:

Kr 795,- pr. natt for enkeltrom.
Kr 795 ,- pr. natt for 2 personer i dobbeltrom.
Kr 995,- pr. natt  for 3 personer i trippelrom.
Kr 1.195,- pr. natt for 4 personer i 4-mannsrom.
Inkludert frokost.
Referanse: «Bodø Bordtennisklubb».
Bestoilling til: nordlys.booking@thonhotels.no

Det planlegges felles pizzakveld for alle spillere og ledere lørdag kveld fra kl. 19.30. Sted vil bli klart senere.

Velkommen til NNM 2016!