Alle resultatene fra NNM 2024, på Strupa Events.
Alle resultatene fra lagkampene.

Etter påmeldingsfristen er gått ut er det påmeldt 61 spillere + 12 lag til lagkonkurransene.
Arrangørklubben, Bodø, har 34 spillere påmeldt, Tromsø 12, Rana 11, Narvik 2, Kanebogen og Skjervøy med én spiller hver.
Klassen Damer A vil trolig bli strøket, da det kun er to påmeldte, og spillerne vil bli flyttet til Herrer D.
I Herrer junior lag var det kun to påmeldte lag. Her ble løsningen å sette disse to lagene inn i Herrer lag.
Herrer lag vil da bli delt inn i en A-klasse med 8 lag, hvor det det spilles cup til siste plassering, og en B-klasse med 4 lag, hvor alle møter alle i puljespill. Under er oppdaterte påmeldinger pr. 4. april.

Påmeldinger pr. klubb

Deltakerliste alle klasser

Lagkamper Ny Swaythling Cup

Program

Lørdag 13. april:

09.00 Herrer lag klasse A og B
09.00 Gutter/jenter 11
09.00 Rekrutt 15

12:00 Rekrutt 13
14:00 Herrer junior
14:00 Herrer B

16.00 Herrer double
16.00 Herrer junior double


Søndag 14. april:

09.00 Herrer eldre junior
09.00 Veteran 35
09.00 Jenter 15
09.00 Gutter 13

11.00 Gutter 15
12.00 Herrer A
12.00 Damer A (blir trolig strøket)
12.00 Herrer D

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret.
Tillater tiden det, spilles det B-sluttspill i jente- og gutteklassene.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2012. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert.

Begrensing: Én spiller kan maksimalt delta i én klasse pr. starttidspunkt. Jenter kan delta i gutteklassene.
Trekning i lagkonkurransen skjer dagen før klassestart. For øvrige klasser skjer trekning 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I evt. B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser.

Praktisk informasjon:

Kantine:
Vi vil ha kafé. Mulighet å betale med kort eller VIPPS.

Velkommen til Nordnorsk Mesterskap 2024!