Når nå påmeldingsfristen er gått ut for Bodømesterskapet 2024 er det påmeldt 44 utøvere, 27 fra Bodø, 3 fra Kanebogen, 1 fra Narvik, 2 fra Rana, 2 fra Stjørdal, 5 fra Tromsø og 3 fra Trondheim. På grunn av det lave påmeldingstallet må vi flytte stevnet fra den planlagte arenaen, Nordstrandahallen, til 2. etasjen i Bankgatahallen, hvor vi bruker alle salene. Vil bli litt trangt på noen bord, men vi får gjøre det beste ut av det.

Deltakerliste-alle-klasser.pdf

Pameldingsoversikt-Inndelt-per-klubb.pdf

Corbillon Cup lørdag.

Resultater fra Bodømesterskapet 2024.

Program

Lørdag 3. februar:
Kl. 08.00 Hallen åpner

Kl. 09.00 Lagkonkurranse, Corbillon Cup, 2-mannslag. Her deles inn i 2 klasser á 8 lag. Spiller kvart-, semi- og finaler, og plassering ned til siste plassering.
Kl.10.00 Gutter/jenter 11

Kl. 11.30 Rekrutt 15

Kl. 14.00 Veteran 35
Kl. 14.00 Rekrutt 13
Kl. 14.00 U35

Søndag 4. februar 2023:
Kl. 08.00 Hallen åpner
Kl. 09.00 Rankingklasser. Her deles inn i klasser på inntil ca. 8 spillere pr. klasse basert på rankingpoeng pr. 01.02.24.
Vi lager også klasser for de yngste
.

Kl. 11.00 Damer A

Kl. 12.00 Herrer A
Kl. 12.00 Herrer E
Kl. 12.00 Gutter/jenter 13
Kl. 16.00 Stevneslutt

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endre.
Tillater tiden det, spilles det B-sluttspill i alle klasser, bortsett fra Herrer A.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2012. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert.

Trekning i lagkonkurransen skjer dagen før klassestart. For øvrige klasser skjer trekning 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I evt. B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser.

Praktisk informasjon:

Kantine:
Vi vil ha kafé. Mulighet å betale med kort eller VIPPS.

Velkommen til Bodømesterskapet 2024!