Bodø Bordtennisklubb har gleden av å invitere til Bodømesterskapet 2024, 3.–4. februar i Nordstrandahallen.

Program

Lørdag 3. februar:
Kl. 08.00 Hallen åpner

Kl. 09.00 Lagkonkurranse, Corbillon Cup, 2-mannslag (kr 320,- pr. lag)
Kl. 09.00 Gutter/jenter 11 (100,-)

Kl. 11.30 Rekrutt 15 (100,-)

Kl. 14.00 Veteran 35 (160,-)
Kl. 14.00 Rekrutt 13 (100,-)
Kl. 14.00 U35 (kr 160,-) (t.o.m. 34 år).

Søndag 4. februar 2023:
Kl. 08.00 Hallen åpner
Kl. 09.00 Rankingklasser (160,-). Her deles inn i klasser på inntil ca. 8 spillere pr. klasse basert på rankingpoeng pr. 01.02.24.
Vi lager også klasser for de yngste, slik at alle, uansett alder og nivå anbefales delta her.


Kl. 11.00 Damer A (160,-)

Kl. 12.00 Herrer A (160,-)
Kl. 12.00 Herrer E (160,-)
Kl. 12.00 Gutter/jenter 13 (100,-)
Kl. 16.00 Stevneslutt

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret. Avhengig av antall påmeldinger.
Tillater tiden det, spilles det B-sluttspill i alle klasser, bortsett fra Herrer A og Damer A.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.
Startkontingenter i parentes.
NBTF har innført noe som heter «Stevne-Tiern», som gjør at vi må øke prisen pr. klasse med kr 10,- Les mer her.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2012. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert.

Begrensing: Én spiller kan maksimalt delta i én klasse pr. starttidspunkt. Jenter kan delta i gutteklassene.
Trekning i lagkonkurransen skjer dagen før klassestart. For øvrige klasser skjer trekning 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I evt. B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser.
Påmeldingsfrist 21. januar 2024  pr. e-post til: Espen Wiik.

Hver enkelt klubb må sende inn vedlagte påmeldingsskjema.

Startkontingenten skal betales samlet klubbvis i h.h.t. beløp på innsendt påmeldingsskjema.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660. Faktura sendes. 
Siste frist for betaling er 2. februar 2024.

Praktisk informasjon:

Kantine:
Vi vil ha kafé. Mulighet å betale med kort eller VIPPS.

Overnatting:
Her vil vi komme med anbefaleringer så snart som mulig.

Velkommen til Bodømesterskapet 2024!

Nordstrandhallen finner du, ca. 5 km fra Bodø sentrum, på nordsida av byen i bydelen Løpsmark.