Det ønskes velkommen til regionsamling i Bankgata Flerbrukshall, 5.–7. januar 2024

Det vil bli en kjempestart på det nye året 2024 for yngre bordtennisspillere i Nord-Norge. Gundars Rusis, som er klubb- og spillerutvikler i Norges Bordtennisforbund, kommer og leder ei treningssamling i Bodø og Bankgatahallen. Han har solid bakgrunn som spiller og trener på høyeste nivå. Han har vært flere ganger tidligere i Bodø og Nord-Norge og holdt samlinger.

Til å assistere Gundars stiller stiller trenerne fra Bodø BTK. Trenere fra alle klubbene i nord oppfordres på det sterkeste til å delta, samtidig som seniorspillere ønskes som sparringspartnere.

Samlingen er ment for yngre under 18 år fra alle klubbene i region nord, også Svalbard. Det vil gis reisestøtte fra Region Nord til deltakende spillere og trenere, og må bli et lite spleiselag mellom klubbene og regionen. Søknad om støtte sendes fra hver klubb til BRN i etterkant av samlingen. Nærmere info om dette kommer.

Påmelding kan skje til Espen Wiik (944 98 092), helst før jula setter inn.

Fra samlingen Gundars holdt i Bodø høsten 2018.

Foreløpig program:

Fredag 5. januar:
Kl. 19.00–21.00 Pass 1

Lørdag 6. januar:
Kl. 09.00–11.30 Pass 2  (innlagt fruktpause 10.45-11.00)
Kl. 11.30–13.30 Lunsj, hvile
Kl. 13.30–16.00 Pass 3

Søndag 7. januar:
Kl. 09.00–11.00 Pass 4
Kl. 11.00–12.00 Felles lunsjbord
Kl. 12.00–14.00 Kampspill/turnering
Kl. 14.00–14.15 Avslutning/opprydding – alle må bidra!

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i programmet.

Lunsj/bespisning:
Felles lunsj midt på dagen lørdag og søndag. Frukt tilgjengelig i småpauser.
Er det noen med spesielle behov i forhold til maten så gi beskjed.
Møt i god tid, ferdig skiftet og med vannflaske før hvert treningspass!

Velkommen!