Ved påmeldingsfristens utløp var det påmeldt 41 spillere til Havørna Cup i Bodø 28. og 29. oktober 2023, fra Bodø BTK, Tromsø BTK, Rana BTK, Narvik BTK og Kanebogen BTK. Dessverre må vi stryke klassene Damer A og Gamle helter, da det var påmeldt kun én deltaker i hver klasse. Det spilles B-sluttspill i alle klasser, bortsett fra Herrer A.
Corbillion Cup på lørdag deles inn i en klasse A og B, og deles etter ranking, i deltakerlista vises de 8 lagene uthevet som spiller i klasse 1. Det spilles som cup med plasseringsspill til siste plass.
Her ser dere påmeldingene.

Påmeldinger pr. klubb

Trekning for lagkonkurransen Corbillon Cup klasse 1.

Trekning for lagkonkurransen Corbillon Cup klasse 2.

Resultater fra Corbillon Cup – lagkonkurransene lørdag.

Resultater fra helgas klasser (ikke Corbillon Cup).

Program

Lørdag 28. oktober:
Kl. 08.00 Hallen åpner
Kl. 09.00 Lagkonkurranse, Corbillon Cup, 2-mannslag
Kl. 09.00 Gutter/jenter 11
Kl. 14.00 Gutter 15
Kl. 14.00 Herrer B
Kl. 14.00 Nybegynner 15

Søndag 29. oktober:
Kl. 08.00 Hallen åpner
Kl. 09.00 Herrer A
Kl. 09.00 Herrer E
Kl. 09.00 Gutter 13
Kl. 11.00 Gamle helter for seniorspillere som ikke har spilt stevne på minst 5 år – ikke lisenspliktig.
Kl. 11.00 Damer A
Kl. 12.00 Rekrutt 13
Kl. 12.30 Herrer junior
Kl. 12.30 Veteran 35
Kl. 12.30 U35
Kl. 16.00 Stevneslutt

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2012. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommere: Ane Handegård, tlf. 952 27 022 og Sigbjørn Skjerpen Johansen.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert.

Begrensing: Én spiller kan maksimalt delta i én klasse pr. starttidspunkt. Jenter kan delta i gutteklassene.
Trekning i lagkonkurransen skjer dagen før klassestart. For øvrige klasser skjer trekning 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I evt. B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser.

Praktisk informasjon:

Kantine:
Vi vil ha kafé. Mulighet å betale med kort eller VIPPS.

Overnatting:
Her vil vi komme med anbefaleringer så snart som mulig.

Velkommen til Havørna Cup 2023!