Det ble spilt 323 kamper på de 15 bordene vi hadde i hallen.
51 spillere var med (pluss to som spilte i sjåførklassen).

Det var god stemning selv om tidsskjemaet ble sprengt med ca. 1 time lørdag og 2 timer søndag.
Mange lange kamper i lagkampen gjorde at vi måtte spille cup i rankingklassene.
Tørrfisk var premie i flere av seniorklassene og det var absolutt populært.
Tusen takk til våre sponsorer fra Landegode – Åsland Sivertsen som gjorde det mulig.

Her er resultatene fra Bodømesterskapet 2023.

Her er resultatene fra Corbillon Cup-klassene søndag.


Skrevet før stevnet:

Det er påmeldt 50 spillere til Bodømesterskapet 2023, spillere fra Bodø, Tromsø, Kanebogen, Rana, Trondheim, Stjørdal og Narvik.
Nå er rankingklassene på søndag satt opp i fem klasser, hvorav Rankingklasse 1, 2, 3 og 4 er på 8 spillere hver, mens Rankingklasse 5 vil bestå av 9 spillere. Evt. frafall før klassestart kan medføre at noen havner i en klasse opp. I hver klasse vil det spilles to puljer, med avsluttende semifinaler og finale. Tiden tillater dessverre ikke B-sluttspill.

Lagkonkurransen, Corbillon Cup, vil settes opp i to klasser med åtte lag i hver, hvor man spiller cup til siste plass. Det vil si at hvert lag vil få spilt tre lagkamper. Blir det forfall, kan et lag flyttes opp fra klasse 2 til 1. I og med at vi pr. nå står på 9 lag i klasse to så kan det medføre at det må spilles en innledende kamp mellom disse to lagene tidligere på dagen. Skulle det bli frafall fra et lag så vil vi unngå det. Evt. avmelding her må skje senest lørdag kl. 16.00 – da trekning vil gjøres da.

Merk endringene i tidspunkter for Gutter/jenter 11, som blir kl. 11.00 lørdag og Rankingklassene som vi prøver å få i gang kl. 13.00 søndag.

Program

Lørdag 11. februar 2023:
Kl. 08.00 Hallen åpner

Kl. 09.00 Herrer Elite
Kl. 09.00 Herrer E
Kl. 09.00 Rekrutt 15
Kl. 11.00 Gutter/jenter 11

Kl. 12.00 Gutter 15
Kl. 12.00 Veteran 50
Kl. 12.00 U50
Kl. 12.00 Nybegynner
Kl. 12.00 Gamle helter – vi holder åpent for påmelding frem til stevnestart.

Kl. 15.00 Herrer double
Kl. 15.00 Gutter 15 double
Kl. 15.00 Sjåførklasse – vi holder åpent for påmelding frem til kl. 14.00 lørdag.

Søndag 12. februar 2023:
Kl. 08.00 Hallen åpner

Kl. 09.00 Lagkonkurranse, Corbillon Cup, 2-mannslag
Kl. 09.00 Rekrutt 13

Kl. 13.00 Rankingklasse 1, 2, 3, 4 og 5.

Kl. 16.00 Stevneslutt

Tidsskjemaet kan bli endret. Avhengig av antall påmeldinger.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2011. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill om ikke annet er spesifisert.

Trekning i lagkonkurransen skjer dagen før klassestart. For øvrige klasser skjer trekning 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I evt. B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen, og har fylt ut gult dommerkort.

Velkommen til Bodømesterskapet 2023!