BBTK-loopen er dessverre avlyst p.g.a. liten interesse, noe som nok skyldes at stevnet var lagt ei lita uke før jul.
Vi får heller prøve å legge inn stevnet en gang ut på vårparten.

Bodø Bordtennisklubb har gleden av å invitere til BBTK-loopen, Bankgata Flerbrukshalls 2. etasje, 17.–18. desember 2022.
Turneringen er åpen for alle spillere i Norge.

Program

Lørdag 17. desember:
Kl. 09.00 Hallen åpner
Kl. 10.00 Rankingklasser (kr 160,-)
Kl. 12.00 Nybegynner åpen (100,-) – ikke lisenspliktig.
Kl. 13.00 Double åpen (70,- pr. spiller)

Søndag 18. desember:
Kl. 09.00 Hallen åpner
Kl. 10.00 Corbillion Cup – lagkonkurranse – 2-mannslag (kr 100,- pr. spiller)
Kl. 10.00 Nybegynnere lagkonkurranse (kr 100,- pr. spiller)

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret. Avhengig av antall påmeldinger.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.
Startkontingenter i parentes.
NBTF har innført noe som heter «Stevne-Tiern», som gjør at vi må øke prisen pr. klasse med kr 10,- Les mer her.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2011. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert.

Begrensing: Én spiller kan maksimalt delta i én klasse pr. starttidspunkt. Jenter kan delta i gutteklassene.
Trekning skjer 30 minutter før klassens start.
Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I evt. B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser.
Påmeldingsfrist 11. desember 20222  pr. e-post til: Espen Wiik.

Startkontingenten skal betales samlet klubbvis i h.h.t. beløp på innsendt påmeldingsskjema.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660 eller VIPPS: #106481

Kantine:
Vi vil ha kafé. Mulighet å betale med kort eller VIPPS.

Velkommen til BBTK-loopen 2022!