Her er resultatene fra Havørna Cup 2022.

Her er resultatene fra lørdagens Corbillion Cup – lagkonkurranse.

Det var 37 spillere i aksjon i helga fra Bodø (23), Tromsø (9), Kanebogen (3) og Rana (2). Det kom et par forfall rett før turneringsstart dessverre.
Det ble spilt 93 lagkamper i Corbillion Cup lørdag + 56 kamper i de øvrige klassene og søndag 110 kamper, totalt 259 kamper på de 14 bordene i Bankgatahallen.
Tilbakemeldingene fra konkurransene var at det var vellykket, og at Corbillion cup falt i smak, men at man kanskje ved neste anledning deler den i to klasser fra begynnelsen av.

Ved påmeldingsfristens utløp var det påmeldt 37 spillere til Havørna Cup i Bodø 22. og 23. oktober 2022, fra Bodø BTK, Tromsø BTK og Kanebogen BTK. Nå har det kommet et par påmeldinger fra Rana også, så deltakertallet er nå over 40. Dessverre må vi stryke klassene Damer A, Gutter 13 og Gamle helter, da det var påmeldt kun én deltaker i hver klasse. I stedet for Gutter 13 blir det laget en egen Gutter/jenter 10-klasse. Vi gjør også om Nybegynnerklassene til åpne klasser lørdag og søndag, for å fange flest mulige nye spillere uansett alder.
Det spilles B-sluttspill i alle klasser, bortsett fra Herrer A.

Corbillion Cup på lørdag spilles som cup med plasseringsspill til siste plass, først en runde med alle lagene, så etter det deles det inn i et A- og et B-sluttspill.
Her ser dere påmeldingene.

Påmeldinger pr. klubb

Trekning for Corbillion Cup.

Program

Lørdag 22. oktober:
Kl. 08.00 Hallen åpner
Kl. 09.00 Corbillion Cup, lagkonkurranse 2-mannslag.
Kl. 11.00 Nybegynner lørdag
Kl. 14.00 Gutter 15
Kl. 14.00 Herrer B

Søndag 23. oktober:
Kl. 08.00 Hallen åpner
Kl. 09.00 Herrer A
Kl. 09.00 Herrer E
Kl. 09.00 Gutter/jenter 10
Kl. 11.00 Gamle helter – holdes åpen om etteranmeldinger
Kl. 12.00 Herrer junior
Kl. 12.00 Veteran 35
Kl. 12.00 Nybegynner søndag
Kl. 12.00 U35.
Kl. 16.00 Stevneslutt

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret. Avhengig av antall påmeldinger.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2011. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert.

Trekning i lagkonkurransen skjer to dager før klassestart. For øvrige klasser skjer trekning 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I evt. B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen, og har fylt ut gult dommerkort.

Startkontingenten skal betales samlet klubbvis i h.h.t. beløp på innsendt påmeldingsskjema.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660. Faktura sendes. Siste frist for betaling er 21. oktober 2022.

Praktisk informasjon:

Kantine:
Vi vil ha kafé. Mulighet å betale med kort eller VIPPS.

Velkommen til Havørna Cup 2022!