I helga ble det 51. ordinære Tinget for Norges Bordtennisforbund avholdt i Oslo. Tinget er det høyeste organet i forbundet.

Region Nords delegater bar aktive på talerstolen og løftet fram både nordnorske og nasjonale problemstillinger for idretten vår.

Kevin Johansen holdt et innlegg om norsk og internasjonal bordtennis som ligger her: https://bordtennis.no/arrangement/tinget/nyheter/nbtf-75-ar—kaseri/

Under den offisielle tingmiddagen fikk Espen Wiik utdelt krystallvasen, en av de høyeste utmerkelsene i norsk bordtennis på bakgrunn av hans utrettelige innsats for bordtennis i Bodø og Nord-Norge.

Kevin fikk også igjennom et forslag om å honorere styret i NBTF for jobben de gjør. Dette er et ledd i å styrke profesjonaliseringen i norsk bordtennis og et signal fra det høyeste organet om at klubber og regioner også bør vurdere dette.

Tor-Anders Rasmussen ble gjenvalg som styremedlem og fikk mye skryt for hans jobb med marked og mediesatsingen til NBTF.

Kevin Johansen ble valgt til leder av lovkomiteen. Bjørn Helge Handegård ble gjenvalgt som ledere av disiplinær- og sanksjonsutvalget og Sigbjørn Skjerpen ble gjenvalgt som medlem av dette utvalget.

Espen Wiik ble valgt som medlem i kontrollkomiteen og Ane Handegård som vara til valgkomiteen.