Vi har dessverre vært nødt til å avlyse BBTK-loopen 2021 p.g.a. nye anbefaleringer fra myndighetene, som kom mandag 13. desember. Vi må bare beklage dette, men satser på å komme sterkere tilbake, og i første omgang gjelder det Bodømesterskapet i februar.

Bodø Bordtennisklubb har gleden av å invitere til BBTK-loopen 2021. Dette er ei turnering åpen for alle med rankingklasser lørdag og søndag i 2. etasje (bordtennis- og brytehallen) i Bankgata Flerbrukshall, 18.-19. desember 2021.

På grunn av oppblomstringen av Korona-pandemien, og derav nye regler fra myndighetene så blir BBTK-loopen litt redusert i omfang, dette for å begrense antall folk i hallen. Lørdag blir det 15-årsklasser i double og single. Søndag arrangerer vi Herre A-klasser i double og single.

Her finner dere foreløpig deltakerliste, over de som er påmeldt via Spond.

Program

Lørdag 18. desember
Kl. 09.00 Hallen åpnes.
Kl. 10.00 Gutter 15 double (kr 60,- pr. spiller).
Kl. 11.30 Gutter 15 single (kr 100,- pr. spiller)

Søndag 19. desember
Kl. 09.00 Hallen åpnes.
Kl. 10.00 Herrerdouble (kr 80,- pr. spiller)
Kl. 11.30 Herrer A (kr 160,-)

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret.
Startkontingenter i parentes.
NBTF har innført noe som heter «Stevne-Tiern», som gjør at vi må øke prisen pr. klasse med kr 10,- Les mer her.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2010. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.

Det spilles cup i doubleklassen. I singleklassen deles de påmeldte i puljer, basert på ranking, og alder, avhengig av totalt antall påmeldte. Det blir påfølgende A- og B-sluttspill. Premiering også av B-sluttspillvinnere.

Trekning i double skjer 30 minutter før klassestart. Evt. forfall i forhold til påmelding må skje før dette. For rankingklassen trekkes det fredag 17. desember kl. 18.00 og tidfestede kamper legges ut.
Evt. forfall i henhold til påmelding må skje før dette. .
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespillet dømmer spillerne selv. Man må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser.
Påmeldingsfrist 8. desember. 2021 Påmelding gjøres på e-post til: Espen Wiik.
Startkontingenten skal betales innen 17. desember 2021.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, på vippsnr. 106481 eller konto: 4509 30 78660.


Overnatting:
 Thon Hotel Nordlys anbefales som overnattingssted.


Bestilling til: nordlys.booking@thonhotels.no

Evt. bruk NBTFs avtale med Thon Hotels.

Velkommen til BBTK-loopen 2021!