Bodø Bordtennisklubb har gleden av å invitere til Regionalcup-stevne 1 i sesongen 2021/22, Bankgata Flerbrukshalls storhall i Bodø, 25.–26. september 2021.
Ettersom vi likevel fikk den store hallen så omrokkerer vi og kjører rankingturneringen på søndag, og ikke lørdag.
Vi legger inn noen flere klasser lørdag, og har tatt høyde for status pr. d.d. i Nord-Norge mht. spillersituasjonen.
Har derfor spesialdesignet en klasse lørdag som, Yngre senior, hvor vi prøver å fange dem som faller mellom eldre junior og veteran.

Program

Lørdag 25. september
Kl. 08.00 Hallen åpnes

Kl. 09.00 Herrer A (kr 160,-)
Kl. 09.00 Gutter 15 (kr 100,-)
Kl. 09.00 Jenter 15 (kr 100,-)
Kl. 09.00 Nybegynner 15 løndag (kr 100,-) (ikke rankingklasse og krever ikke lisens – for de som har begynt å spille nettopp).

Kl. 13.00 Veteran 35 (kr 160,-)
Kl. 13.00 Yngre senior 34 (kr 160,-) (spesialklasse t.o.m. 34 år).
Kl. 13.00 Gutter 13 (kr 100,-)


Søndag 26. september
Kl. 08.00 Hallen åpnes

Kl. 09.00 Rankingturnering (kr 200,-) – store grupper, hvor alle møter alle, og påfølgende sluttspill. De yngste vil bli plassert i egne puljer.
Kl. 09.00 Nybegynner 15 søndag (kr 100,-)(ikke rankingklasse og krever ikke lisens – for de som har begynt å spille nettopp).

Kl. 15.00 Stevneslutt

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.
Startkontingenter i parentes.
NBTF har innført noe som heter «Stevne-Tiern», som gjør at vi må øke prisen pr. klasse med kr 10,- Les mer her.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2010. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill der annet er spesifisert.

Begrensing: Én spiller kan maksimalt delta i én klasse pr. starttidspunkt. Jenter kan delta i gutteklassene.
Trekning skjer 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I evt. B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen, og har fylt ut gult dommerkort.
Påmeldingsfrist 19. september 2021  pr. e-post til: Espen Wiik.

Hver enkelt klubb må sende inn vedlagte påmeldingsskjema.

Startkontingenten skal betales samlet klubbvis i h.h.t. beløp på innsendt påmeldingsskjema.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660. Faktura sendes. Siste frist for betaling er 18. september 2021.

Praktisk informasjon:

Kantine:
Vi vil ha kafé. Mulighet å betale med kort eller VIPPS.

Overnatting:
 Thon Hotel Nordlys anbefales som overnattingssted.


Bestilling til: nordlys.booking@thonhotels.no

Evt. bruk NBTFs avtale med Thon Hotels.

Velkommen til Regionalcup 1!