Bodø Bordtennisklubb har gleden av å ønske velkommen til Regionalcup-stevne 1 i sesongen 2020/21, Bankgata Flerbrukshall, Bodø, 10.-11. oktober 2020.

Påmeldinger

Korona-regler under stevnet

Arrangementer og samling i grupper med inntil 200 personer er tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede i hallen. 

 • Det vil være håndsprit tilgjengelig flere plasser i hallen og skal benyttes ved ankomst og avgang fra hallen av alle. Det vil gjennomføres vasking av spilleområdene mellom hver bolk.
 • Det vil ikke deles ut treningsballer, det vil stå esker med «nye kampballer» og «brukte kampballer». Baller må hentes ut med ause fra eskene. Baller skal kun berøres av de som spiller hver enkelt kamp, så skal ball legges i eske merket «brukte kampballer».
 • Alle personer som er i hallen skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand. 
 • Det kan arrangeres double i yngre årsklasser og for junior innenfor en region – i Gutter 15 double lørdag morgen.
 • Bodø BTK (v/stevneleder) er ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. 
 • Arrangøren skal ha oversikt (navn og kontaktinfo) på alle som er til stede i hallen for å sikre en rask smitteoppsporing. Man må skrive seg på liste ved inngangen til hallen.
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement 
 • Garderober er ikke åpne, så det må skiftes og dusjes på for-/etterhånd.
 • Syke personer/personer med korona-symptomer skal holde seg hjemme 
 • Det skal hensynta alle generelle korona-råd og pålegg . 
 • Bodø BTK og NBTF vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre regler ved behov. 

I bordtennis er vi nå i den «heldige» situasjon at vi har en naturlig avstand når vi spiller som gjør at vi kan utøve sporten vår. La oss derfor gjøre en felles dugnad ved å holde avstand, ha god håndhygiene og ta ansvar slik at vi bidrar til null – 0 – smitte. 

Program

Lørdag 10. oktober
Kl. 08.00 Hallen åpnes

Kl. 09.00 Gutter 15 double
Kl. 09.00 Gutter/jenter 11 går ut p.g.a. få påmeldte.
Kl. 09.00 Herrer C

Kl. 11.30 Herrer Junior
Kl. 11.30 Rekrutt 15

Kl. 13.30 Herrer A
Kl. 13.30 Damer A
Kl. 13.30 Herrer E
Kl. 13.30 Sjåførklasse (kr 100,-) for foresatte og ikke aktive frist kl. 12.30.
Kl. 13.30 Nybegynner 15 går ut p.g.a. få påmeldte.

Søndag 11. oktober
Kl. 08.00 Hallen åpnes

Kl. 09.00 Herrer B
Kl. 09.00 Gutter 15
Kl. 09.00 Nybegynner 13 går ut p.g.a. få påmeldte.

Kl. 10.15 Gutter 13
Kl. 12.45 Veteran 35
Kl. 12.45 Herrer eldre junior (kr 140,-)

Ca. kl. 16.00 Stevneslutt

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret.
Premieutdeling skjer rett etter finalene er spilt i hver bolk.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2009. NIFs dopingbestemmelser gjelder.
Barneidrettsbestemmelsene til NIF følges. 

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.
Alle klasser har puljespill med mindre annet er spesifisert. Der tiden tillater det tar vi sikte på å gjennomføre B-sluttspill i noen klasser. I B-sluttspillet må spillerne selv og foresatte belage seg på å dømme.

Trekning skjer 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespill dømmer spillerne selv i alle klasser. De som ikke går videre fra puljespill må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser. NB! Det blir også premiert for dem som dømmer flest kamper under turneringen, og har fylt ut gult dommerkort.
Spørsmål, ta kontakt med stevneleder Espen Wiik (944 98 092).

Praktisk informasjon:

Kantine:
Det vil bli salg av mat og drikke fra kantine i hallen. Mulighet å betale med kort eller VIPPS.

Overnatting:
 Thon Hotel Nordlys anbefales som overnattingssted.


Bestilling til: nordlys.booking@thonhotels.no

Evt. bruk NBTFs avtale med Thon Hotels.

Velkommen til Regionalcup 1 – 2020/21!