På grunn av Covid-19-pandemien har Bodø BTK i samråd med Region Nord utsatt samlerunden i 3. divisjon avd. G, som skulle spilles i Bankgata Flerbrukshall i Bodø, 21.–22. november 2020.

Kampene skulle gått som følger (omberammes til senere tidspunkt):

1Bodø BTK 3Kanebogen BTKLør21.11.202010.00
2Rana BTK 2Rana BTK 3Lør21.11.202010.00
3Bodø BTK 3Rana BTK 2Lør21.11.202013.00
4Kanebogen BTKTromsø BTKLør21.11.202013.00
5Tromsø BTKBodø BTK 3Lør21.11.202016.00
6Kanebogen BTKRana BTK 3Lør21.11.202016.00
7Kanebogen BTKRana BTK 2Søn22.11.202009.00
8Rana BTK 3Tromsø BTKSøn22.11.202009.00
9Rana BTK 2Tromsø BTKSøn22.11.202012.00
10Bodø BTK 3Rana BTK 3Søn22.11.202012.00

Hallen er åpen fra kl. 09.00 lørdag og kl. 08.00 søndag.

Kampoppsett, resultater, tabeller, lover og regler finnes her. 

Seriekampene er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Det spilles på blå Stiga Expert VM-bord og det benyttes hvite baller av typen Stiga 40+ ***.
Hver lagkamp vil foregå på to bord samtidig.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. (952 27 022).
Arangementsansvarlig: Espen Wiik (944 98 092).

Korona-informasjon under arrangementet

La oss gjøre en felles dugnad ved å holde avstand, ha god håndhygiene og ta ansvar slik at vi bidrar til null – 0 – smitte. 

 • Arrangementet vil dessverre ikke være åpent for publikum. Kun spillere, trenere, dommere og funksjonærer kan oppholde seg i hallen. Det vil ikke være kantinesalg i hallen. Dette er regler satt opp av halleier Bodø kommune.
 • Det vil være håndsprit tilgjengelig flere plasser i hallen og skal benyttes ved ankomst og avgang fra hallen av alle. Det vil gjennomføres vasking av spilleområdene.
 • Det vil ikke deles ut treningsballer, det vil stå esker med «nye kampballer» og «brukte kampballer». Baller skal kun berøres av de som spiller hver enkelt kamp, så skal ball legges i eske merket «brukte kampballer».
 • Alle personer som er i hallen skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand. 
 • Det kan fra 22. oktober 2020 arrangeres double også for seniorspillere, så det vil bli gjennomført i hver lagkamp.
 • Bodø BTK (v/stevneleder) er ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. 
 • Arrangøren skal ha oversikt (navn og kontaktinfo) på alle som er til stede i hallen for å sikre en rask smitteoppsporing. Man må skrive seg på liste ved inngangen til hallen.
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement 
 • Garderober er ikke åpne, så det må skiftes og dusjes på for-/etterhånd.
 • Syke personer/personer med korona-symptomer skal holde seg hjemme 
 • Det skal hensynta alle generelle korona-råd og pålegg . 
 • Bodø BTK og NBTF vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre regler ved behov. 

Overnatting
Vi anbefaler Thon Hotel Nordlys, og NBTFs rabatter som gjelder der.

IMG_6234

Hvordan finne fram i Bodø?
Fra Bodø Lufthavn er det ca. 1,5 km til hotellene i sentrum.

Til Bankgata Flerbrukshall (ved Bankgata ungdomsskole) er det ca. 10 min. gange fra hotellene i byen og ca. 15 min. gange fra Bodø Lufthavn.

Velkommen!