Bodø Bordtennisklubb har gleden av å invitere til BBTK-loopen 2020. Opprinnelig var det planlagt et Kretsmesterskap for Nordland, men da vi ikke kunne benytte alt arealet som var ønskelig velger vi i stedet å lage ei turnering åpen for flere enn bare spillere fra Nordland, og med rankingklasser lørdag og søndag i 2. etasje (bordtennis- og brytehallen) i Bankgata Flerbrukshall, 5.-6. desember 2020.

Det spilles tre rankingklasser A, B og C samtidig med 8 (klasse A) til 6 i hver klasse, hvor alle møter alle på to bord pr. klasse. Ikke noe sluttspill. Vinnerne av klasse B og C får muligheten til å spille i henholdsvis klasse A og B søndag.

Program

Lørdag 5. desember
Kl. 08.00 Hallen åpnes.
Kl. 09.00 Start rankingturnering lørdag (160,-)

Søndag 6. desember
Kl. 08.00 Hallen åpnes.
Kl. 09.00 Start rankingturnering søndag (160,-)

Merk:
Tidsskjemaet kan bli endret.
Startkontingenter i parentes.
NBTF har innført noe som heter «Stevne-Tiern», som gjør at vi må øke prisen pr. klasse med kr 10,- Les mer her.

Avvikling, regler, seeding, trekning, påmelding etc.

Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.
Spillerlisens må være løst av alle spillere med følgende unntak: Hvis man er født etter 1.1.2009. NIFs dopingbestemmelser gjelder.

Overdommer: Ane Handegård, tlf. 952 27 022.
Turneringsleder: Espen Wiik, tlf. 944 98 092

Bord: Det spilles på bord av typen blå Stiga Expert.
Baller: Stiga hvite*** 40+. baller benyttes.
Regler: Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser.

De påmeldte deles i puljer, basert på ranking, på trolig 4–5 i hver, avhengig av totalt antall påmeldte. Det blir påfølgende A- og B-sluttspill. Premiering også av B-sluttspillvinnere.

Trekning skjer 30 minutter før klassens start. Lagleder for hver klubb skal melde fra om alle forfall i henhold til påmelding senest 45 minutter før hver klassestart.
Seeding gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser på grunnlag av online ranking på trekningstidspunktet.
Dømming: I puljespillet dømmer spillerne selv. Man må dessuten påregne å bli satt opp som dommere i sluttspill, og må derfor ikke forlate hallen. I B-sluttspill må spillerne selv og/eller foresatte beregne å dømme.
Premiering gjøres i henhold til NBTFs bestemmelser.
Påmeldingsfrist 21. november 2020. Påmelding gjøres på e-post til: Espen Wiik.
Startkontingenten skal betales innen 5. desember 2020.
Betaling skjer til Bodø Bordtennisklubb, Fjellveien 99, 8011 Bodø konto: 4509 30 78660.

KORONA-INFORMASJON UNDER ARRANGEMENTET

La oss gjøre en felles dugnad ved å holde avstand, ha god håndhygiene og ta ansvar slik at vi bidrar til null – 0 – smitte. 

 • Arrangementet vil dessverre ikke være åpent for publikum. Kun spillere, trenere, dommere og funksjonærer kan oppholde seg i hallen. Det vil ikke være kantinesalg i hallen. Dette er regler satt opp av halleier Bodø kommune.
 • Det vil være håndsprit tilgjengelig flere plasser i hallen og skal benyttes ved ankomst og avgang fra hallen av alle. Det vil gjennomføres vasking av spilleområdene.
 • Det vil ikke deles ut treningsballer, det vil stå esker med «nye kampballer» og «brukte kampballer». Baller skal kun berøres av de som spiller hver enkelt kamp, så skal ball legges i eske merket «brukte kampballer».
 • Alle personer som er i hallen skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand. 
 • Det kan fra 22. oktober 2020 arrangeres double også for seniorspillere (ikke double i dette stevnet).
 • Bodø BTK (v/stevneleder) er ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. 
 • Arrangøren skal ha oversikt (navn og kontaktinfo) på alle som er til stede i hallen for å sikre en rask smitteoppsporing. Man må skrive seg på liste ved inngangen til hallen.
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement 
 • Garderober er ikke åpne, så det må skiftes og dusjes på for-/etterhånd.
 • Syke personer/personer med korona-symptomer skal holde seg hjemme 
 • Det skal hensynta alle generelle korona-råd og pålegg . 
 • Bodø BTK og NBTF vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre regler ved behov. 


Overnatting:
 Thon Hotel Nordlys anbefales som overnattingssted.


Bestilling til: nordlys.booking@thonhotels.no

Evt. bruk NBTFs avtale med Thon Hotels.

Velkommen til KM Nordland 2020/21!