Koronavettregler for bordtennis

Hurra! Vi får endelig lov til å spille bordtennis igjen i Bankgatahallen. Men en god del restriksjoner er det jo, som vi ellers er blitt vant med de siste par månedene, i forbindelse med koronaviruset som herjer. De viktigste ser dere på plakaten over.

Vi starter med treninger fra mandag 25. mai og har satt en treningsplan som går til og med 30. juni. Gruppene blir mye likt det de var før, men det blir noen færre treninger. Vi kan dessverre ikke ha åpent hus, nå før sommerferien, så våre betalende medlemmer prioriteres. Dobbeltsjekk på Spond hvilke grupper dere er satt opp på.

Mandager:
17.00–18.15: Konkurransegruppa.
18.30–20.30: Elitegruppa.

Tirsdager:
17.00–18.15: Ungdomsgruppa.
18.30–20.30: Voksengruppa.

Onsdager:
17.00–18.15: Bordtennisskola.
18.30–20.30: Elitegruppa.

Torsdager:
17.00–18.15: Konkurransegruppa.
18.30–19.45: Elitegruppa.
20.00–21.45: Voksengruppa

Fredager:
Blir trolig noe opplegg fra 29. mai.

Fra 1. juli begynner folk å bevege seg på sommerferie og trolig blir det påmeldingstreninger to ganger i uka, påmelding på SPOND. Følg med der.

Vi har satt opp treningene på SPOND og dere MÅ registrere/melde om dere skal på trening eller ikke på forhånd, og møt presis da dere må låses inn og ut av hovedinngangen til hallen. Har satt oppmøte 5 minutter før hver trening. Etter treningspasset er det satt av 15 minutter til rengjøring av bord og utstyr. Når gruppa er ute av hallen kan neste gruppe komme inn og starte sin trening. Vi må også passe på at vi ikke «kolliderer» med bryteklubben i gangen under ankomst og avgang fra hallen. Er du syk eller føler deg syk, så bli hjemme.

For å kunne ha tilstrekkelig avstand mellom hver person – minst 1 meter – så kan vi kun ha fire bord i hallen – og det vil si at maks åtte spillere kan være i aksjon på én gang – pluss trener(e) på siden. Det er heller ikke lov å spille double og vi vil begrense mengden baller i hallen, slik at to som spiller med hverandre har kun to baller til disposisjon. Man må unngå å ta i ballene til de som spiller på nabobordene, kun sparke ballen i deres retning eller hente ballene sine selv.

Alle må ha med egen drikkeflaske med vann, slik at vi begrenser trafikken til toalettene. Vi har kun lov å bruke toalettene i 2. etasje utenfor vår hall. Trolig setter vi av ett til oss og ett til bryteklubben.

Reglene satt opp av NBTF og Bodø BTK:

Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede.

Det kan nå være opp til 20 personer på treningen inkl. ansvarlig voksen, trenere/ledere.

Vi kan nå avholde konkurranser/arrangementer med opptil 50 personer totalt i hallen. Det skal være en ansvarlig arrangør (klubb),man skal følge de generelle smittevernregler, og det skal føres navneliste på alle tilstedeværende (opptil 50).

Det skal alltid være minst 1 meter mellom personer. Det innebærer at klubben må tilpasse antall bord, og avstanden mellom disse, slik at man ikke kommer nærmere hverandre enn 1 meter under spill og henting av baller. Bruk gjerne barrikader til å avgrense hvert bord.

Det skal ikke spilles/trenes double.

Trener/leder organiserer oppsett av alt utstyr og vasking av dette før/etter trening.

Unngå berøring av barrikader, nett, stolper og øvrig utstyr.

Alt utstyr som berøres vaskes etter berøring.

Det skal være tilgang til Antibac før, under og etter trening.

Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme).

Det skal ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening/konkurranser.

I veilederen fra NIF står det nå at ballen er «frikjent». Det innebærer at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av baller og annet felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være lav.

Den enkelt bør likevel også unngå å ta seg til ansiktet med den hånden som berører ballen og vi opprettholder at:

Alle baller skal vaskes/tørkes med Antibac før/etter trening.

Det kan fortsatt være en god regel å ha egne, merkede, baller til serve-trening og kinatrening.

Bodø BTK og NBTF vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere interne regler ved behov. På NBTFs og NIFs hjemmesider finner dere til enhver tid oppdatert informasjon om bordtennis og fellesidrettslige regler i disse Korona-
tider, og det ansvar vi og idrettslag har som tilrettelegger for idrettslig aktivitet.

Dersom vi alle bidrar til å holde smittetallene nede så er sannsynligheten stor for at vi kan starte opp neste sesong med seriespill og mindre arrangementer nesten som normalt.

Vi minner om viktigheten av god håndvask før, under og etter trening.

Generelle regler:

Er du syk, bli hjemme.

Kom ferdig skiftet til trening – ikke bruk garderober.

Ha med og bruk egen drikkeflaske, bruk toalettene minst mulig.

Hold avstand 1 meter.

Berør minst mulig av utstyr.

Vask hender før og etter trening.

Vask uttyr før og etter trening.

Det skal legges til rette for 15 minutters renhold etter hver treningsøkt.

et skal også være 15 minutters mellomrom mellom nye partier/treningsgrupper for å unngå trengsel.

Vi ønsker dere gode, gøyale og trygge treningsøkter!